Att hyra hos oss

För att du ska vara behörig att söka studentbostad krävs att du är antagen vid Linköpings Universitet (LiU) eller Yrkeshögskolan (YH). Uppgifter om detta hämtar Studentbo bl.a. från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Intresseanmälan

Som sökande av studentbostad kan du registrera en intresseanmälan utan att du har blivit antagen till studier. Däremot kan du inte anmäla intresse på en lägenhet/rum innan vi har fått ditt antagningsbesked från UHR, alternativt direkt från dig.

Sökande får tillgodoräkna sig antal ködagar med 1 poäng per dag från att intresseanmälan är gjord. Vid tecknande av avtal nollställs dina köpoäng. Intresseanmälan gäller 12 månader (måste förnyas varje år) annars avregistreras din intresseanmälan.

Uthyrningsregler

Från 1/9 till 31/5 är huvudregeln att köpoängen styr uthyrningen. Första prioritet är bostadssökande som är aktivt studerande vid Linköpings universitet eller YH-utbildning i Norrköping. Aktivt studerande innebär att man tar minst 15 poäng per termin. Övriga bostadssökande kan hyra boende med tidsbegränsat hyresavtal, längst t.o.m. 31 juli.

Ingen kötid under sommaren

Under sommarperioden (1/6-31/8) gäller snabb uthyrning, dvs Studentbo skickar avtal direkt istället för ett erbjudande. Under denna period tillämpas inte heller kötid. Istället prioriteras nya studenter och nedanstående prioriteringsgrupper samt att den som anmäler sig först på en specifik lägenhet, normalt även får avtalet på denna lägenhet. D.v.s. ju snabbare du anmäler dig, ju fler alternativ får du!

Uthyrningsregler under sommaren

Förutsatt att du som sökande är antagen till LiU, gäller följande prioritetsgrupper vid uthyrning:

  1. Sökande som bor utanför Norrköpings kommun, som inte kan pendla, och som studerar minst två terminer vid Linköpings universitet Campus Norrköping eller YH i Norrköping.
  2. Bostadssökande som bor inom pendlingsavstånd och studerar minst två terminer vid Linköpings universitet Campus Norrköping eller YH i Norrköping.
  3. Bostadssökande vid Linköpings universitet (Linköping).

Flytt inom Studentbo

Flytt inom Studentbo kan göras under perioden 1/9-31/5 (inte i anslutning till terminsstart 1/6-31/8).

14 dagars karenstid

När du har tecknat ett avtal hos oss nollställs dina köpoäng och du har 14 dagars karenstid innan du kan anmäla intresse för ny lägenhet. Du måste logga in på Mina sidor och förnya din intresseanmälan. Poängen börjar räknas direkt efter att du har förnyat din intresseanmälan.


Läs mer

- Söka bostad - steg för steg
- Inflyttning