Rosen

På parkeringen bakom förvaltningshuset Rosen mitt i centrala Norrköping planerar vi för ett flerbostadshus. Vi är mycket glada över beskedet om marktilldelning och att vi får förtroendet att skapa fler hyresrätter i ett mycket attraktivt läge i Norrköping.

Illustration

Ca 90-100 hyresrätter

Vi planerar att bygga ca 90-100 hyresrätter och huset kommer att byggas samman med kommunförvaltningens lokaler på Trädgårdsgatan. Det blir butikslokaler i markplan och huset får fem till sex våningar. Vi planerar också för parkeringsgarage. Närmast fortsätter detaljplanearbetet och byggnationsstart är planerat till tidigast 2018. 

Fortlöpande information

Vi kommer att uppdatera vår hemsida fortlöpande med information om vårt kommande projekt och vi planerar att öppna en intressegrupp under 2018.  Håll utkik på hemsidan, Facebook och i dagspress för mer information!

 

Illustration