Sandbyhov

Sandbyhov genomgår just nu en stor omdaning. Från en stadsdel som länge präglats av äldreomsorg- och vårdinrättningar till en modern blandad stadsdel med bostäder, kommersiell service, vård- och äldreboenden samt vackra parkmiljöer.

”Nodhuset” blir en central del av utvecklingen och kommer bland annat erbjuda ny vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral samt närbutiker och service. Från våning 3 och uppåt uppförs 42 lägenheter i storlekarna 2 - 4 rum och kök.

Sammansättning av lägenheter:
14 st tvåor (52 samt 56 kvm)
21 st treor (72, 73 samt 77 kvm)
7 st fyror (84 kvm)

Läget i staden är mycket attraktivt och med all den service och tillgänglighet som skapas kommer bostäderna i Sandbyhov att vara mycket lämpliga för såväl seniorer som barnfamiljer. Hela miljön med stora grönytor, skolor, sporthall, vård och närservice gör det till en komplett stadsdel.