Aktivitetspeng

Har du tips och idéer på något du skulle vilja ordna i ditt område? 
Vill du fixa en fotbollsturnering för alla barn i kvarteret, en picknick för grannarna eller kanske en gemensam grillkväll på gården? Då har du möjlighet att söka en s.k. aktivitetspeng.

Aktivitetspeng

Vi avsätter årligen 100 kronor per lägenhet till trivselaktiviteter för våra hyresgäster och vi vill gärna stötta bra förslag! Vem som helst får ansöka om pengar så länge aktiviteterna sker i våra bostadsområden och gynnar så många som möjligt. 

Fyll i ansökan och lämna till områdesansvarig >>