Andreas arbetar som jurist


Andreas har flera strängar på sin lyra och har bland annat arbetat som snickare, sjöbefäl och deltid inom ett mindre fastighetsbolag. Under ett utbytesår i Argentina hittade han en ensam hundvalp som han tog hem och födde upp på getmjölk. Idag bor de båda i Norrköping. 


Andreas, vad innebär arbetet som jurist?
Det innebär en bredd på arbetsuppgifter med bland annat juridiska frågor med en speciell tvist som jag behöver undersöka. I mitt arbete är jag även delaktig i processen runt nybyggnationer och vid köp av nya fastigheter. Jag är även delaktig vid hyresförhandlingar och i kontakten med hyresgästföreningen. Om det blir aktuellt företräder jag även bolaget i hyresnämnden.

Hur kan en arbetsdag se ut?
Det är olika från dag till dag. Det första jag gör varje morgon är att se över hur många möten jag har inplanerade och sedan planerar jag min dag efter det. Det uppstår ofta nya frågor under dagen och det förändras mycket efterhand. Det kan vara allt från snabba puckar till långsiktigt planerande. Under en arbetsdag äter jag ofta lunch med mina kollegor ute på något trevligt ställe.  Tre dagar i veckan går jag också och tränar med några från jobbet.

Vad är roligast med ditt arbete?
Mina trevliga kollegor och att det är en sådan bredd på mina arbetsuppgifter.

Vad var det som gjorde att du ville börja arbeta på Hyresbostäder?
Jag fick ett bra första intryck när jag var på min arbetsintervju. Jag blev imponerad av stämningen på kontoret och hur trevligt det var. Det kändes även spännande att flytta till en ny stad och börja en ny tjänst.  Det var egentligen helheten som gjorde det. Tjänsten innebär också en stor bredd och det är svårt att bli uttråkad, det händer alltid något!