Anna brinner för miljö- och energifrågor


När vi på Hyresbostäder började med energisatsningen så kändes det viktigt att föra det vidare till våra hyresgäster. Eftersom Anna Malmberg tidigare hade arbetat med hyresgästrelationer på olika sätt, blev den ingången naturlig för henne eftersom hon brinner för miljö- och energifrågor.

Vad arbetar du som?

Jag jobbar som projektledare på energiavdelningen. Hyresbostäder har som mål att minska energianvändningen med 30 % fram till år 2030, i jämförelse med hur det såg ut år 2005 och vi har valt att arbeta med det på olika sätt. Dels att helt enkelt göra tekniska förbättringar, byta ut fläktar eller tilläggsisolera, men vi tror att vi kommer nå ett bättre resultat om vi samtidigt arbetar med kommunikation och utbildning gällande våra hyresgästers och personals beteende kring energianvändningen. Min uppgift är t ex att arbeta med den beteendedelen.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Oj, ingen dag är den andra lik. I mitt nätverk har jag bland annat mycket kontakt med hyresgäster och energiambassadörer. Jag ordnar bland annat aktiviteter, föreläsningar, utbildningar och resor för att öka intresset för just miljö- och energifrågor. Vissa perioder jobbar jag väldigt intensivt med myggnätet, ett hållbarhetsnätverk för barn i åldrarna 4-9 år som vi driver tillsammans med Utbildningskontoret och Norrköping Vatten och Avfall AB. Där får barnen uppdrag kopplat till hållbarhet som de ska jobba med i förskolan/skolan, därefter samlas vi alla på en festlighet där vi tittar på resultatet och utför aktiviteter, allt för att barnen ska tycka att det är extra roligt. Kort och gott vill vi hitta nya vägar att få hyresgäster – och Norrköpingsbor i största allmänhet egentligen, att vilja spara både energi och miljö.

Vad är roligast med ditt jobb som projektledare?

Myggnätet är faktiskt roligast. Det är så kul att se att barn och deras lärare faktiskt lägger ner tid och energi på att bidra till en bättre värld. Konceptet är också roligt eftersom man samverkar med andra aktörer i stan som arbetar med ungefär samma saker som vi, här kan vi bolla idéer med varandra och göra något bättre tillsammans.

På vilket sätt är Hyresbostäder en bra arbetsgivare?

När jag var på arbetsintervju här för 11 år sedan, så frågade de mig: ”- Vad förväntar du dig av en arbetsplats, vad är viktigt för dig?” Förutom att svara att jag önskade utvecklingsmöjligheter, så ville jag att det skulle vara en prestigelös arbetsplats – och det är det verkligen! För mig är det viktigt att kunna prata med varandra över avdelningsgränser, kunna lyfta idéer och samverka med vem som helst på företaget. Här finns det inga barriärer beroende på vilken titel man har, det tycker jag är fantastiskt.