Anna arbetar med boinflytande


Anna åkte till Sverige 2010 för att leda ett samarbetsprojekt mellan hennes dåvarande arbetsplats i Finland, Riga stad och Hyresbostäder. Efter projektets slut anställdes hon på Hyresbostäder och flyttlasset gick kort därefter till Norrköping.


Anna, vad arbetar du som?
Jag jobbar som Boinflytande-koordinator på avdelning Bosocial.  Som koordinator är jag med och skapar förutsättningar för en bra dialog mellan våra hyresgäster och Hyresbostäder. Jag är även ett stöd till personal som arbetar ute i våra områden för att lyfta dialogen ännu mer. I mitt arbete ingår mycket personlig kontakt och att skapa arenor för möten. Just nu arbetar vi mycket med olika mötesplatser och evenemang i våra områden. Jag är även med och planerar trygghets- och trivselvandringar.
Projektledning är också en stor del av mitt arbete. Som projektledare samlar jag krafter och arbetar tillsammans med våra hyresgäster och andra aktörer i Norrköping.

Hur kan en arbetsdag se ut?
Under en vanlig arbetsdag spenderar jag lite tid inne på kontoret. Istället åker jag runt mycket och träffar kollegor i deras områden och träffar hyresgäster på områdesaktiviteter och så vidare. Jag arbetar även som stöd till mina kollegor på plats och planerar för boinflytande. I mitt arbete ingår även praktiska uppgifter som att ordna med material till olika aktiviteter.

Vad är roligast med ditt arbete?
Det roligaste med mitt arbete är när man lyckas få till ett flöde genom hela processen. När alla känner att det är en bra idé och uppgifterna delas ut så att det kan lösas. Det är viktigt att alla hittar sin plats oavsett sina förutsättningar, till exempel kan en del föreningar använda sin kunskap och tid medan vi hjälper till på ett annat sätt. När alla bitar faller på plats blir det så bra, det vinner alla på.

På vilket sätt är Hyresbostäder en bra arbetsgivare?
Jag tycker att det är en hjälpsam atmosfär där man hjälps åt, det är en bra stämning helt enkelt! Hyresbostäder ser samhället ur ett bredare perspektiv och tar ett samhällsansvar. Det gör att jag känner att mitt arbete är meningsfullt och att jag gör något bra för samhället i stort. Hyresbostäder satsar även på sin personal och ser till varje individs behov, på ett humant sätt.