Våra försiktighetsåtgärder gällande Coronaviruset (Covid-19)

Vi inför ytterligare försiktighetsåtgärder för våra äldre hyresgäster. Följande gäller fr.o.m 19 mars och för personer över 70 år:

 • När det gäller felanmälningar så besöker vi hyresgästen enbart vid akuta ärenden. Vår personal kommer att ställa följdfrågor till de som felanmäler dessa ärenden för att kunna säkerhetsställa om det är akut eller om det kan vänta.
 • Vid ärenden som inte är akuta får hyresgästen återkomma när coronakrisen mattats av.
 • I pågående och planerade projekt som t.ex. rotning där vi behöver ha tillgång till alla lägenheter så kommer ansvarig projektledare på Hyresbostäder att koordinera detta enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Detta gäller lägenheter där hyresgästerna är över 70 år eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.
 • Gällande övriga projekt där vi kan vänta med eventuella installationerna för de hyresgäster som är 70 år eller äldre, kommer vi att återkomma med nya tider framöver när allt lugnat ner sig.

Vi följer självklart även alla säkerhetsåtgärder som är rekommenderade under de jobb vi utför.

 • Ingen som har någon känning av förkylning får arbeta.
 • Vi tvättar händerna och använder desinfektion.
 • Vi frågar alltid personen/personerna som är hemma om de är friska.
 • Vi tar inte i hand eller har någon kroppslig kontakt med hyresgästerna.

FAQ

Vi har sammanställt en Frågor & Svar-sida med de vanligaste frågorna vi får just nu. Listan kommer att uppdateras löpande och vi följer utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Till vår FAQ >>


Utöver detta har vi sedan tidigare bestämt följande:

 • För allas trygghet undviker vi fysisk kontakt och håller avstånd.
 • Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig att inte besöka Botorget eller något av våra andra kontor. Detta oavsett om du har varit i ett smittdrabbat område eller inte.
 • Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig vänta med att göra serviceanmälningar till dess att du är frisk igen. Är det ett akut problem hör du självklart av dig. Uppge då vid serviceanmälan att du är sjuk.

Du är istället välkommen att ta kontakt med oss via vår kundtjänst: mejla kundtjanst@hyresbostader.se eller ring 011 – 21 16 00. En serviceanmälan kan du även göra via Mina sidor.

Vi har även valt att ställa in våra större event framöver.

Vi tar situationen på allvar och gör vad vi kan för att säkerställa människors trygghet och säkerhet i första hand.
Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med. Vi är inte är på jobbet om vi är sjuka.


 

För mer information om Coronaviruset här: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/