Vår anpassning gällande Covid-19

Ändrade öppettider för Botorget, Bostudion och våra områdeskontor.

Botorget 
Vi vill fortsätta ge dig en bra service utan att utsätta någon för onödiga risker. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon, mail och chatt, istället för att göra ett personligt besök. Därför ändrar vi nu våra öppettiden för spontana besök men vi finns även tillgängliga på telefon, chatt och e-post.

Öppettider:

 • Botorget öppet - vardagar kl. 10-15
 • Telefon måndag-torsdag kl. 8-16, fredag 9.30- 15
 • Chatt måndag - torsdag kl. 8-11.45 & 13-16.45, fredag 9.30-14.45
 • E-post: kundtjanst@hyresbostader.se

Vid störningar och akuta ärenden övrig tid så kan man alltid nå oss via vår jour 011-211600.

Bostudion - vårt showroom för nyproduktion. 
För tillfället tar vi endast emot förbokade besök. De bokade besöken kan läggas mellan kl. 8-18 måndag-fredag.

Våra områdeskontor 
Våra flesta områdeskontor har stängt för spontana besök för tillfället, kontakta ditt område via telefon och boka ett personligt besök vid absoluta nödfall. Telefontiderna är måndag-torsdag kl. 8-16, fredag 8-15.

Kompostpåsar som inte finns att hämta i miljörummen kommer att placeras utanför kontoret varje vardag.

 • Ringdansens reception öppet mån-fre 10-12.
 • Områdeskontoret i Ljura har öppet som vanligt.

Du är även välkommen att ta kontakt med oss via e-post: kundtjanst@hyresbostader.se


Våra försiktighetsåtgärder för hyresgäster över 70 år:

 • När det gäller felanmälningar så besöker vi hyresgästen enbart vid akuta ärenden. Vår personal kommer att ställa följdfrågor till de som felanmäler dessa ärenden för att kunna säkerhetsställa om det är akut eller om det kan vänta.
 • Vid ärenden som inte är akuta får hyresgästen återkomma när coronakrisen mattats av.
 • I pågående och planerade projekt som t.ex. rotning där vi behöver ha tillgång till alla lägenheter så kommer ansvarig projektledare på Hyresbostäder att koordinera detta enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Detta gäller lägenheter där hyresgästerna är över 70 år eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.
 • Gällande övriga projekt där vi kan vänta med eventuella installationerna för de hyresgäster som är 70 år eller äldre, kommer vi att återkomma med nya tider framöver när allt lugnat ner sig.

Felanmälan

Om du har Coronaliknande symtom, även lindrig hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter ber vi dig vänta med att göra felanmälningar till dess att du är frisk igen. Är det ett akut problem hör du självklart av dig. Uppge då vid felanmälan att du är sjuk.

Är du 70+ eller tillhör annan riskgrupp så besöker vi er enbart vid akuta ärenden. Vill du göra en felanmälan som inte är akut så ber vi dig återkomma när allting mattats av.


För allas trygghet:

 • Vi undviker fysisk kontakt och håller avstånd.
 • Vi tvättar händerna och använder handsprit.
 • Avstå från att besöka oss om du har Covid-19 symtom, även lindrig hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter. 
 • Våra kvarterslokaler är tillvidare stängda..

Vi tar situationen på allvar

Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med. Vi är inte är på jobbet om vi är sjuka.

 • Ingen som har någon känning av förkylning får arbeta.
 • Vi tvättar händerna och använder handsprit.
 • Vi frågar alltid personen/personerna som är hemma om de är friska.
 • Vi tar inte i hand eller har någon kroppslig kontakt med hyresgästerna.

Vad gör vi på Hyresbostäder nu?

 • Vi följer dagligen Folkhälsomyndighetens råd. 
 • Vi ser över och anpassar vår verksamhet utifrån rådande omständigheter. Det innebär att vi kan komma att avboka vissa besök, boendemöten och andra aktiviteter med våra kunder.
 • Vi jobbar som vanligt och våra medarbetare stannar hemma vid sjukdomssymtom. 

FAQ

Vi har sammanställt en Frågor & Svar-sida med de vanligaste frågorna vi får just nu. Listan kommer att uppdateras löpande och vi följer utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Till vår FAQ >>


Information på olika språk:
Tell Corona >>

Eftersom Folkhälsomyndighetens råd ändras kontinuerligt, kan även våra rutiner ändras. Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens hemsida: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/