Energikoll

På Hyresbostäder vill vi satsa på att bli smartare energianvändare, tillsammans med dig och alla våra andra hyresgäster.

Minska energianvändningen med 30 %

För att komma framåt har vi satt upp ett mål. Till år 2030 ska vi minska energianvändningen i våra hus med 30 %, nästan en tredjedel jämfört med år 2005. Det är en av de största satsningarna som vi någonsin har gjort och den viktigaste för vår framtid. På Hyresbostäder vill vi också kunna erbjuda bra bostäder till attraktiva hyror under lång tid framöver. Vi måste räkna med att energi som är bra för klimatet kommer att bli allt dyrare när efterfrågan ökar. Eftersom energikostnaden är en stor del av hyran är det viktigt att vi hjälps åt att använda den smartare för uppvärmning, varmvatten och el i våra hus.

Energikoll

Allt som vi gör för att nå målet år 2030 har vi samlat under ett gemensamt namn - Energikoll eller kort och gott E-koll. Det kan handla om att byta gammal teknik som drar mycket ström, hålla ett tvättstugemöte och prata om hur man sparar energi när man tvättar, eller ordna en gårdsträff och tävla om bästa spartipset.