Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Varför ska gångytorna mellan husen i Ringdansen renoveras?

 • Garagen i Ringdansen har haft många läckage över tid och akuta insatser och lagningar har gjorts över åren. Vissa skador medför risker och gör att vi nu måste genomföra en omfattande renovering av både tätskikt och asfalt på gårdarna.

  Man kan jämföra åtgärderna på gården med att renovera världens största badrum. Det behövs ett "fall till brunnen" och ett bra tätskikt.

 • Vad ska göras på gårdarna?

 • Ytskiktet (asfalten) och tätskiktet under behöver ersättas med nytt hållbart material. Samtidigt passar vi på att fräscha upp och göra gården mysigare och bättre för avrinning av regnvatten.

 • När startar renoveringen och hur länge pågår den?

 • Renoveringsprojektet som omfattar hela Ringdansen kommer att pågå i olika etapper under en tioårsperiod, mellan 2015-2025. Ett kvarter kommer att renoveras per år.

  I Guldringen 33, 35, 39, 41-43, 45, 48-51, 53, 56, 58, 60, 68, 70 startar renoveringen preliminärt måndag 30 maj med tätskiktet i etapp 1, som pågår till 31 oktober.

  Den yttre miljö på Guldringen 2 kommer därefter att färdigställas under maj-sept 2017.

 • Vad händer under renoveringen?

 • Först måste alla lösa föremål på gården tas bort. Därefter ska förråd, cykelställ, belysningsstolpar och uteplatser rivas - allt på gårdarna måste tas bort. Uteplatser och förråd kommer att återställas efter renoveringen. Därefter rivs det översta lagret av gångytan bort. När rivningen skett kommer du att kunna gå på ytan.

  I nästa steg, när ytskiktet ska renoveras, stängs gångytan av under 1 dygn. Du kommer att få information hur du kommer in till din lägenhet, när ytan framför entrén renoveras. Likaså om du ska flytta in- eller ut under renoveringen. När ytskiktet är på plats du återigen gå på ytan.

 • När börjar arbetet på morgnarna?

 • Kl. 06.45 och håller på till kl. 17.00.

 • Kommer det att vara oljud under renoveringen?

 • Det kommer att förekomma en del oljud i form av bilning av ytan och transporter.

 • Finns det något extraförråd för utemöbler och cyklar någon annanstans?

 • Cykelställ kommer att finnas på annan hänvisad plats i Guldringen under renoveringen på din gård.

  Kontakta områdeskontoret om du behöver hjälp med förvaring.

 • Kan jag påverka hur gården kommer att se ut efter renoveringen?

 • Ja, du kommer att få tycka till om förslag för hur gården kommer att se ut vid våra områdesaktiviteter i området. På vårt områdeskontor i Ringdansen centrum kommer du också att kunna påverka hur gårdarna ska se ut. Innan den yttre miljön är färdigställd kommer en mobil lösning att finnas på gården.

 • Vad händer när garaget renoveras?

 • Information om garagen går ut till dig som berörs.

 • Var ska jag parkera min bil när garaget renoveras?

 • Du får en annan tillfällig parkeringsplats under tiden som garaget renoveras.

 • Kommer jag in i till min lägenhet?

 • Ja, du kommer alltid in i huset. Tillgängligheten via entrén är endast begränsad under en kortare tid och information kommer att sättas upp.

 • Hur gör jag om jag behöver lasta i eller ur vid entrén?

 • Du bör inte köra alls i området. Under en kort period, normalt sett en dag, kommer området att stängas av. Du får information om när detta sker.

 • Jag ska flytta in eller ut och kommer inte ända fram till entrén med mina möbler?

 • Det kommer inte att vara några problem för dig att flytta i månadsskiftet. Annan överenskommelse sker med Botorget och områdeskontoret.

 • Går hyran upp efter renoveringen?

 • Nej, hyran påverkas inte efter renoveringen.

 • Vad händer om ambulans eller Räddningstjänsten behöver komma fram?

 • Ambulans, Räddningstjänst och Färdtjänst kommer alltid att kunna komma fram.

 • Mina barn leker på gården, kommer det vara avspärrat och säkert för dem att vistas där?

 • Ja, det kommer att vara säkert. Vana entreprenörer är på plats under renoveringstiden. Där så krävs kommer vi att avgränsa vändzoner och använda trafikvakter.

 • Jag har Hemtjänst, hur ska den komma fram?

 • Hemtjänsten kommer alltid att kunna komma fram och kommer oftast till fots.

 • Jag är rörelsehindrad, hur tar jag mig fram?

 • Du kommer alltid att kunna ta dig fram i området.

 • Hur påverkar det mig som hyresgäst?

 • Du behöver ta ut din cykel/dina cyklar ur förrådet och tömma din uteplatsen helt från utemöbler, krukor, blomlåder och annat - allt ska tas bort. Du kommer att få information om när du senast måste ha tömt allt.

  Du behöver ha förståelse för att gården är en arbetsplats under cirka ett halvår med störningar och respektera att framkomligheten försämras.

 • Har Hyresgästföreningen varit delaktiga i besluten?

 • Renoveringen är överenskommen i samförstånd med Hyresgästföreningen.

 • Vem kan jag fråga om renoveringen?

 • Områdeskontoret är öppet måndag kl. 10-17, tisdag - fredag kl. 10-15.
  Lunchstängt kl. 12-13.