Folder med kopplingsguide

Vi har installerat en slututrustning (CPE) i din lägenhet. Dina tjänster på internet, TV och telefoni kommer att levereras via den. I foldern via länken nedan får du vägledning om hur du ansluter din utrustning. Om det inte finns något alternativ som exakt motsvarar det du vill ansluta, välj en kombination som liknar din egen. Det finns fler kopplingsvarianter än de som visas. Är du osäker på hur du gör så kan du alltid kontakta din leverantör.

Öppna foldern >>