Hållbara och trygga stadsdelar - grunden i vår nya sponsringsstrategi