Vi vill att du ska trivas - svara på vår Hyresgästenkät

Vi vill att du ska trivas

Vi bryr oss om din viktigaste plats. Därför jobbar vi hela tiden för att ditt boende och vår service till dig ska bli bättre. Men då behöver vi din hjälp!

Många av de förbättringar vi har gjort på senare år är resultatet av vad ni hyresgäster har sagt i vår kundundersökning. Nu är det dags att se vad ni tycker igen. Undersökningen tar bara 5-10 minuter att fylla i och svaren betyder mycket för oss.

English

We care about your most important place - your home. That is why we constantly work to improve our service to you. And we need your help!

You can fill out the questionnaire in english at svar.aktivbo.se.
To login, use the code at the top of your questionnaire.

Fyll i dina svar direkt på webben

Vill du svara via Internet använd länken svar.aktivbo.se 
Logga in med numret som står på enkäten.

Svara via post

Fyll i enkäten och skicka in den i det bifogade portofria svarskuvert.

Svara via mobil

Vill du svara via Internet använd länken svar.aktivbo.se
Logga in med numret som står på enkäten.

Anonymitet och uppföljning

Alla svar är anonyma och ingen på Hyresbostäder kan se vem som svarat.
När vi har fått in alla svar sammanställer vi dem, och i höst får du veta resultatet av undersökningen och vilka åtgärder vi kommer jobba med under året. 

Tack på förhand för er medverkan!

AktivBo AB, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter, genomför undersökningen och ni kan ringa AktivBo på 08-233985 för att lämna synpunkter direkt på telefon eller få svar på frågor. Hos Hyresbostäder är det Anna Kanervo 011-215666, som kan svara på dina frågor.

Undersökningen kommer med post till hälften av våra hyresgäster under vecka 20.