Lotta arbetar som säljare av nyproduktion


Lotta Sandberg har fokus på framtiden! Att träffa människor och berätta om Hyresbostäders spännande planer är något som ligger henne varmt om hjärtat.


Vad arbetar du som?
Jag arbetar som säljare av nyproduktion. Det innebär att jag tillsammans med min kollega ansvarar för uthyrningen av de lägenheter som är under byggnation. Som säljare är min huvuduppgift att se till att lägenheterna blir uthyrda, men det innebär också att jag är med i planeringen inför en uthyrningsstart. När uthyrningen har börjat, så är det mycket telefonsamtal och kundmöten, då berättar jag för våra kunder hur den framtida lägenheten kommer att se ut. Det är inte alltid vi har en visningslägenhet och då är det extra viktigt att vara tydlig. Till min arbetsuppgift hör också att ta hand om den omflyttning som kan bli efter att ett hus är nyinflyttat.

Hur kan en arbetsdag se ut?
Jag börjar alltid min dag med att kolla igenom min mail och svara på det som kommit in.Jag går sedan igenom kalendern och planerar dagen efter det. Jag kontrollerar också om det har kommit in någon uppsägning, då är det är dags att planera för en ny hyresgäst.  Det senaste projektet som vi hade, byggs just nu i Rambodal, där kommer det att bli 56 lägenheter fördelade på två hus. Då kan en arbetsdag innebära individuella möten där jag tillsammans med kunden går igenom planritningar och hur området kommer att se ut när det är färdigt.

Vad är roligast med ditt arbete?
Det roligaste är kundkontakten! Att få möta våra hyresgäster eller kommande hyresgäster är helt klart det roligaste. Att få träffa någon som verkligen ser fram emot att flytta till en helt ny bostad och berätta om hur det kommer att se ut både i lägenheten och i området  när det är färdigt. Omväxling på arbetsuppgifter är också något jag gillar, det händer så mycket under ett projekt.

På vilket sätt är Hyresbostäder en bra arbetsgivare?
Hyresbostäder är en trygg och stabil arbetsgivare. Det märks att företaget vill att alla medarbetare ska få rätt förutsättingar för att må bra och kunna göra sitt yttersta i sin arbetssituation.  Det är roligt att gå till jobbet och att få känna så, då är man lyckligt lottad.