Pressmeddelande: Ökande trivsel och stort engagemang hos Hyresbostäders hyresgäster