Frågor & svar angående justeringen

En förhandlingsöverenskommelse har träffats mellan Hyresbostäder och Hyresgästföreningen om ändring av vissa värderingar för områdespoäng. Överenskommelsen är för Hyresbostäders del resultatet av ett omfattande arbete där Rätt Hyra-medlemmarna till stor del gemensamt har kommit fram till hur områdesfaktorer ska värderas. Bakgrunden är att medlemmarna vill harmoniera värderingarna sinsemellan för att göra Rätt Hyra ännu mer rättvisande och korrekt.

FAQ

Vad är områdespoäng?
Områdespoäng är en av tre delar av hyressättningssystemet Rätt Hyra som till stora delar gäller i Norrköping. (Områdespoäng, Lägenhetspoäng och Korrigeringspoäng). Inom områdespoängen finns ett tiotal olika delar som värderas, inom de nedanstående har ändringar genomförts:

 • Allmän teknisk standard
 • Allmän kommersiell service
 • Livsmedelsaffär
 • Avstånd centrum
 • Kollektivtrafik
 • Förskola, låg- och mellanstadieskola
 • Vårdcentral
 • Natur/park/hav
 • Lek och fritid
 • Arkitektur/estetisk utformning

Varför ska värderingarna ändras?
Rätt hyra utvecklas konstant och i takt med att staden och boendet utvecklas. I och med att fler fastighetsägare ansluter sig, nya fastigheter tillkommer och äldre fastigheter renoveras sker det årliga översyner inom ramen för överenskommelsen. 

Finns det konkreta exempel på vilka ändringar som genomförs?
Exempel på förändringar som har gjorts är bl.a. definitioner på avstånd till centrum, kommersiell service, närhet och tillgång till livsmedelsbutik, kollektivtrafik etc.

Hur påverkar detta hyrorna?
Exakt hur det påverkar din hyra kommer du att få besked om i samband med din hyresavi för januari 2019.

Vad säger Hyresgästföreningen och de övriga Rätt Hyra-medlemmarna?
Hyresgästföreningen har tagit aktiv del i översynen av värderingarna inom områdespoängen under ett par års tid. Även andra fastighetsägare i Norrköping som är medlemmar i Rätt Hyra är i färd med att se över värderingar inom områdespoängen för deras respektive fastigheter. Detta arbete har delvis varit gemensamt.

Blir det stora hyresjusteringar?
De allra flesta får justeringar, antingen som en sänkning eller som en höjning, som är mindre än 100 kr i månaden.

Hur stora höjningar kan det bli i kronor?
Den största förändringen av en månadshyra med anledning av de reviderade områdesvärderingarna är en höjd hyra med ca. 700 kr. (Detta omfattar endast vissa större lägenheter).

Hur stora sänkningar kan det bli?
Den högsta sänkningen av en månadshyra med anledning av de reviderade områdesvärderingarna är ca. 900 kr. (De största sänkningarna omfattar endast vissa lägenheter).

Hur kommer de nya hyrorna att införas?
Hyresbostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om en lång intrappningsperiod av de större hyresförändringarna. Detta gör att hyresgästerna får tid att anpassa sig efter de nya hyresnivåerna.

Hur fungerar intrappningarna?
De ändrade områdesvärderingarna trappas in fr.o.m. 1/1 2019, enligt nedan:

Höjningar

 • +400 kr till +741 kr införs successivt under 5 år, med 1/5-del per år. 
 • +101 kr till +399 kr införs successivt under 3 år, med 1/3-del per år.
 • –100 kr till +100 kr införs i sin helhet från 1/1 2019.

Sänkningar

 • –101 kr till –399 kr införs successivt under 3 år, med 1/3-del per år.
 • –400 kr till –922 kr införs successivt under 5 år, med 1/5-del per år.

När börjar de nya värderingarna att gälla?
Den 1/1 2019 börjar ändringarna att gälla, hyror som påverkas mycket trappas in under varierande antal år.

Innebär detta att den ”vanliga” hyreshöjningen inte blir av när detta införs?
Nej, denna översyn av områdesvärderingar och den hyresförändring som den ger är frikopplad från den årliga hyresförhandlingen.

Vad är syftet? Varför gör ni det här?
Syftet med förändringarna är att hyressättningssystemet Rätt Hyra ska fortsätta att fungera och vara rättvisande och korrekt i Norrköping. Den här justeringen kommer i längden att vara till nytta för hyresgästerna som får vad de betalar för.

Vad gäller vid nyinflyttningar och omflyttningar?
Vid byte av hyresgäst avslutas eventuell intrappning av hyran och den nya hyran efter justering i Rätt hyra börjar gälla direkt.