Rätt Hyra har justerats under 2018

Vad är Rätt Hyra?

Vilken månadshyra som sätts på din lägenhet utgår från hyresmodellen "Rätt Hyra". Rätt Hyra är en gemensam prislista för bruksvärde och hyressättning i Norrköping (flera hyresvärdar är anslutna). Detta ska säkerställa att alla hyror utgår från samma principer oavsett vilken hyresvärd du bor hos. Hyresnivåerna baseras på gemensamma bedömningskriterier för olika kvaliteter i boendet vilka omfattar område, fastighet och lägenhet. Nivåerna fastställs i förhandling med Hyresgästföreningen.

Vad innebär det här för mig?

Då stadsdelar och områden fått till exempel utökad service och fler butiker så har värderingen av områdesfaktorerna ändrats. Tillsammans med att flera fastigheter också förbättrats i teknisk standard ger det sammantaget en justering i Rätt Hyra. Detta är fastighetsägarna i Rätt Hyra och Hyresgästföreningen överens om, och genomförandet inleds för vår del den 1 januari 2019.

Hur påverkar det här min hyra?

Exakt hur det påverkar just din hyra kommer du få besked om i samband med din hyresavi för januari 2019. Som mest höjs Rätt Hyra med cirka 700 kr (detta sker endast i ett fåtal fall) och som mest sänks Rätt Hyra med cirka 900 kr. För de allra flesta blir förändringen mindre än 100 kr/månad.

Vi delar upp de flesta justeringarna på flera år.

Tillsammans med Hyresgästföreningen är vi eniga om att införa detta över en period om fem år som längst för de som får den största hyrespåverkan. Detta för att du som hyresgäst ska få tid att anpassa dig efter de ändrade hyresnivåerna.

Rätt Hyra är inte samma sak som den årliga hyresjusteringen.

Det är viktigt att värderingen av din bostad är så rättvisande som möjligt. Det är vi, Hyresgäst-föreningen och övriga fastighetsägare som ingår i Rätt Hyra helt överens om. Ändringen i områdesvärdering i Rätt hyra har inget att göra med den vanliga, årliga hyresjusteringen som baseras på till exempel höjda kostnader och inflation.


Så här läser du din hyresavi

Här kan du läsa mer om justeringen samt se hur du läser din hyresavi, klicka här >>

Justering per område

Se en tabell över höjning/sänkning per område, klicka här >>

Frågor & svar

För frågor och svar gällande revideringen, klicka här >>