Renovering av
Ringdansens gårdar

Underhållssatsningen hos oss rullar vidare. Och det är inte bara hus och lägenheter som renoveras. Även gårdar, parkeringsdäck och gemensamma ytor behöver ibland få en lyftning.

Långt renoveringsprojekt

Nu drar ett nästan 10 år långt projekt i gång i Ringdansen. Bakgrunden är att taken till garagen efter snart femtio år nu har nått slutet på sin livslängd och behöver tätas. Dessa tak är samtidigt också gångvägar, uteplatser och gårdar för de som bor i Ringdansen. Effekten blir att alla gemensamma ytor och även en och annan uteplats/gård får en total make-over. 

Hela Ringdansen

Renoveringsprojektet omfattar hela Ringdansen och kommer att genomföras etappvis med start den 30 maj 2015 och ett tänkt projekt slut år 2025. Gård för gård går vi sakta fram och fixar till tätskikt, markbereder, lägger nytt gräs och asfalt/grus m.m.Vi behöver nu renovera gårdarna i Ringdansen under olika etapper. Här kommer vi att samla information om det pågående arbetet och har även skapat en sida med vanliga frågor och svar.

Vad ska göras på gårdarna

Ytskiktet (asfalten) och tätskiktet under behöver ersättas med nytt hållbart material. Samtidigt passar vi på att fräscha upp och göra gården mysigare och bättre för avrinning av regnvatten.

Renovering av både tätskikt och asfalt

Garagen i Ringdansen har haft många läckage över tid och akuta insatser och lagningar har gjorts över åren. Vissa skador medför risker och gör att vi nu måste genomföra en omfattande renovering av både tätskikt och asfalt på gårdarna. Man kan jämföra åtgärderna på gården med att renovera världens största badrum. Det behövs ett "fall till brunnen" och ett bra tätskikt.

Renoveras i etapper mellan 2015-2025

Renoveringsprojektet som omfattar hela Ringdansen kommer att pågå i olika etapper under en tioårsperiod, mellan 2015-2025. Ett kvarter kommer att renoveras per år.