Så här läser du din hyresavi

På din hyresavi kommer hyran att anges med hela beloppet. Intrappningen redovisas i form av en rabatt och det är rabatten som ändras den första januari varje år fram till år 2023.

Ett exempel: En bostad i Rätt hyra justeras med +600 kr/månad. Den nya månadshyran blir då 600 kr högre men samtidigt ges en rabatt på 4/5-delar under 2019, dvs 480 kr/månad. Januari 2020 ändras rabatten till 3/5-delar, dvs 360 kr/månad osv till januari 2023.

Din nya hyra för 2019 kommer på hyresavin

Beroende på hur stor påverkan Rätt Hyra-justeringarna får på din hyra så kommer vi införa den nya hyran gradvis. I några fall, där höjningen eller sänkningen, är över 400 kronor per månad införs förändringen över fem år. Vår förhoppning är att det gör det lättare att anpassa sig till en ändrad hyresnivå.

Så här läser du din hyresavi

Nedan ser du ett exempel på en hyresavi. Med cirkel och den förklarande texten kan du se vad som menas på de specifika raderna. Den förklarande texten är satt i samma färg som den cirkel som hör till texten.

.