Vad får du själv göra i din lägenhet?

Vi ansvarar för att måla och tapetsera i din bostad med jämna mellanrum men naturligtvis förstår vi att var och en vill sätta sin egen prägel på hemmet när man flyttar till en ny lägenhet. Det är helt ok att på egen bekostnad måla och tapetsera om. Prata gärna med din områdesansvarig innan du sätter igång. 

Tänk även på att arbetet ska vara fackmässigt utfört. Är arbetet felaktigt utfört, felaktigt material har använts eller färgsättningen anses extrem, så kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar. Om du är osäker på vad du får, eller inte får, göra så prata med oss.

Tillval - gör ditt hem personligt

I vårt tillvalsprogram hittar du massor av sätt att förändra standarden i din lägenhet. Är du medveten om vilka tillvalsmöjligheter som vi kan erbjuda? Information om våra tillval hittar du på här eller på Botorget på S.t Persgatan 78-80.

Egna hushållsmaskiner

Prata med oss innan du köper frysbox, disk-, eller tvättmaskin. Vi vet vilka regler som gäller för fastigheten med avseende på avlopp och el. Anlita alltid en behörig installatör.

Diskmaskin

De installationer som förorsakar mest problem med läckande kopplingar och ibland med stora vattenskador som följd är diskmaskiner.

I nya lägenheter brukar det finnas utrymme och förberedda anslutningar till diskmaskin i kök. I äldre hus kan en bänkdiskmaskin vara ett alternativ. Om du är det minsta tveksam över hur en installation ska göras, kontakta en fackman eller rådgör med vår personal innan inköp av diskmaskinen. Tänk på att diskmaskin måste vara ansluten till ett jordat uttag. Var uppmärksam på vattenläckage och se till att diskmaskinen står på ett vattentätt underlag. Stäng av vattenkranen till diskmaskinen när den inte används.

Egen "annan" inredning

Om du ska flytta och har skaffat extra inredning, t ex heltäckningsmatta, persienner osv. kommer du överens med den nya hyresgästen om att överta/köpa detta. Om den inflyttade inte accepterar det så är du skyldig att återställa eventuella skador som har uppkommit i samband med borttagandet av den extra inredningen. Eller också så godtar både du och den inflyttande hyresgästen att allt är kvar utan att det kostar något. Som inflyttad hyresgäst bör du då tänka på att det framtida återställningsansvaret och eventuella kostnader kan överflyttas till dig. Rådgör med oss vad som gäller för din del om du är osäker.

Observera att andra regler gäller om du har avtal om Tillval.