Wilhelm arbetar som säkerhets- och miljöansvarig


Om olyckan inträffar är det Wilhelm som ser till att det finns bra rutiner att arbeta efter. Här på Hyresbostäder arbetar han som säkerhets- och miljöansvarig. Att få bidra till ett bättre Norrköping och vara delaktig är det som driver honom. 


Vad arbetar du som?
Jag arbetar som säkerhets- och miljöansvarig här på företaget. Det innebär att jag säkerställer fastigheternas brandskydd, ansvarar för vår kris- och beredskapsfunktion och ser till att våra medarbetare är utbildade i att hantera lika situationer som till exempel brand, första hjälpen och vad man ska göra om man blir utsatt för hot och våld. Jag deltar även aktivt i företagets trygghetsarbete och samverkar med polisen och Norrköpings kommun för att säkerställa tryggheten i Norrköping. Jag ansvarar även för lås och larm. I mitt arbete ingår även att säkerställa att vi följer de lagkrav som finns uppsatta enligt miljöbalken.

Hur kan en arbetsdag se ut?
Det är ett omväxlande arbete där jag planerar min tid själv. Under en vanlig arbetsdag stöttar jag förvaltningen i säkerhetsfrågor, svarar på en del tekniska frågor och har mycket möten tillsammans med avdelningar och olika instanser. 

Vad är roligast med ditt arbete?
Det roligaste är att vara delaktig och bidra till ett bättre Norrköping. Mitt arbete innebär även frihet under ansvar vilket är företagets ledarskapsfilosofi. Jag har även ett omväxlande arbete vilket passar mig mycket bra.

På vilket sätt är Hyresbostäder en bra arbetsgivare?
Jag känner att företaget litar på sina medarbetare och erbjuder frihet under ansvar och en hel del delaktighet. Det är en koncern som lyssnar på sina anställda och vill att alla ska må bra. Vi är ett värdegrundsföretag och det genomsyrar hela företaget.