Hyra ut i andrahand

Om du vill hyra ut lägenheten i andrahand skall du alltid ha hyresvärdens tillstånd. Åsidosätter du som hyresgäst detta och efter tillsägelse inte vidtar rättelse, anses hyresrätten till lägenheten förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet i förtid. 

Om andrahandshyresgästen godkänts av hyresvärden skall ett kontrakt skrivas mellan dig och andrahandshyresgästen.  Men det är fortfarande du som förstahandshyresgäst som har hela ansvaret för lägenheten under tiden den är uthyrd i andrahand. Mellan hyresvärd och dig som vill hyra ut skrivs ett avtal om rätt att få hyra ut i andra hand.

Godtagbara skäl

Tidigare var det bara arbete eller studier på annan ort som var ett godtagbart skäl för att få hyra ut i andrahand. Sedan några år har det dock blivit lättare att kunna hyra ut i andrahand, exempelvis om man vill provbo med någon. Om hyresvärden ändå säger nej till en uthyrning i andrahand och du inte godtar detta, kan ärendet prövas av Hyresnämnden. Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet en kort tid genom tjänster som exempelvis Airbnb. 

Avtal ska upprättas

I de fall vi godkänner en andrahandsuthyrning så är maxtiden 1,5 år. För att hyra ut i andrahand så ska en överenskommelse om uthyrning i andrahand ges till Studentbo. Andrahandshyresgästen ska vara antagen till Linköpings universitet eller godkänd YH-utbildning. Avtal mellan första- och andrahandshyresgästen skall upprättas i form av ett hyreskontrakt för andrahandsuthyrning och ett avtal om avstående från besittningskydd. Studentbo ska signera och få kopia på avtalen. Förstahandshyresgästen ansvarar för att hyran blir betald och för att andrahandshyresgästen sköter sig.