Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hyresbostäder är det kommunala allmännyttiga bostadsföretag i Norrköpings med ca 10 000 lägenheter. Norrköpings kommun, Bostadssamordningen (Bosam) är en kommunövergripande verksamhet med ansvar för bostadssociala frågor. Kronofogden (KFM) är en statlig myndighet som bland annat arbetar lösningsorienterat och rehabiliterande för att undvika överskuldsättning.

 

Hyresbostäder

Telefon: 011-21 16 00

Torbjörn Lennström,
bostadskonsulent
torbjorn.lennstrom@hyresbostader.se

Tina Nilsson,
bostadskonsulent
tina.nilsson@hyresbostader.se

 

 

Norrköpings kommun

Telefon: 011-15 00 00

Kenneth Edström,
bostadssamordnare
kenneth.edstrom@norrkoping.se 

Ing-Marie Öberg,
bostadshandläggare 
ing-marie.oberg@norrkoping.se

Tommy Jacobsson,
bostadshandläggare  tommy.jacobsson@norrkoping.se

Kronofogden

Telefon: 0771-73 73 00

Hans Ryberg,
enhetschef 
hans.ryberg@kronofogden.se

Mats Velin,
kronoinspektör
mats.velin@kronofogden.se

Lars Axehill,
senior advicer
lars.axehill@telia.com

Suzanne Roos,
jurist
suzanne.roos@kronofogden.se