Boende via kommunen

Fastigheter med särskilt boende för ålder 65 och äldre ägs av Norrköpings kommun. Genom avtal med kommunen ansvarar Hyresbostäder för administration och uthyrning av dessa lägenheter. Den tekniska förvaltningen sköts på entreprenad av Sodexo, Stadpartner och Primär. 

För information om hyrorna kontakta Botorget 011-21 16 00.


Generalen, Trädgårdsgatan 28

En av uppgångarna med 26 lägenheter i fastigheten Bakugnen 23 hyrs ut som 65+boende. Fastigheten byggdes 1979 av Hyresbostäder och ingick i Hyresbostäders ägo och förvaltningen fram till årsskiftet 1993/94.

Lägenheterna finns på plan 1-5 och är samtliga på 1 rum och kokvrå och har en boyta på 40 kvm. Samtliga lägenheter har balkong.

Lägenheterna ligger även i anslutning med Torgstugans dagverksamhet för äldre och Generalens matsal.


Strömbacken, Linköpingsvägen 14-16

Fastigheten, som ligger intill Kneippen, består av två höghus samt dagverksamhet och administrativa lokaler i bottenplan. Höghusen uppfördes omkring 1956-57 av kommunen i ett gemensamt projekt med Hyresbostäder.

48 ombyggda lägenheter på våning 4, 5, 6 och 7 kommer att hyras ut som 65+boende. Lägenheterna är på 1-2 rum och kök och har en boyta på 38-53 kvm. Hyran inkluderar hushållsel utom i fyra av lägenheterna i B-huset (Linköpingsvägen 16). Varje höghus har två hissar.


Tallebo, Ribbingsholmsväg. 3 A Skärblacka

Lägenheterna i Tallebo ligger i anslutning till äldreboendet Hallegården och här finns möjlighet att tillgå servicen på Hallegården med bland annat en träffpunkt med lunchservering. 18 lägenheter hyrs ut som 65+boende.

Lägenheterna finns på två plan. De varierar mellan 1,5 till 2 rum och kök och har en boyta på 34-65 kvm.

Samtliga hyresgäster debiteras hushållsel med ett fast belopp på en särskild rad på hyresavin, detta är inte inräknat i grundhyran.


Östergården, Jurslavägen 36, Jursla

12 lägenheter hyrs ut som 65+boende. Lägenheterna finns på två plan. Lägenheterna är på 2 eller 3 rum och kök och har en boyta på 41-57 kvm.


Åkerliden, Kuddby

I Kuddby, på Vikbolandet, ligger det tidigare ålderdomshemmet Åkerliden. Åkerliden avvecklades som ålderdomshem år 1991. Här finns nu 8 lägenheter som hyrs ut som +65-boende. Lägenheterna är på 1, 2 och 4 rum och kök med en boyta på 35-81 kvm.Ingen service är kopplad till detta boende och hiss saknas.


Björkängen, Kuddby

Bredvid Åkerliden ligger Björkängen med åtta radhuslägenheter fördelade på två byggnader. Lägenheterna är på 1 och 2 rum och kök. Ingen service är kopplad till detta boende.


Dagsberg-Ljunga, Björklundsvägen 1-19

I Ljunga, på vägen ut mot Vikbolandet, ligger dessa radhus fördelade med vardera fem lägenheter i två olika huskroppar. En av lägenheterna hyrs av den intilliggande förskolan. Övriga nio hyrs ut som +65-boende.

Lägenheterna består av fyra 1 rum och kök med en boyta på 45 kvm i det ena huset och fem 2 rum och kök med en boyta på 54 kvm i det andra. Ingen service är kopplad till detta boende.

Frågor
Har du frågor eller är intresserad av detta boende?
Välkommen till oss på Botorget, S:t Persgatan 78-80.

Du kan också skriva ut intresseanmälan, som du hittar längst ner på sidan, och skicka till: Hyresbostäder, Box 2330
600 02 Norrköping.