Boinflytande

Vi på Hyresbostäder vill att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt boende och din närmiljö, och vi tar gärna del av dina kunskaper om och erfarenheter av våra bostadsområden. Genom att skapa en bra dialog kan du och vi tillsammans göra livet enklare och Norrköping bättre. Nedan ser du några exempel på vad och var du kan vara med och påverka. Mer information hittar  du i foldern som du kan ladda ner via länken till höger.

Områdespeng och Boendeveckor

Vi avsätter årligen 300 kronor per lägenhet för områdesutveckling som du som hyresgäst får vara med och bestämma över. Det kan vara upprustning av lekplatser, nya bänkar och grillplatser, klippning av buskar eller byte av utebelysning. Varje höst bjuder vi in till Boendeveckor i alla bostadsområden för att få in förslag på åtgärder, och då vill vi gärna träffa så många som möjligt av er.

Husguide

En husguide är en hyresgäst som på olika sätt engagerar sig lite mer i sitt bostadsområde. Husguiden kan till exempel välkomna nyinflyttade, agera som tolk, kvällsvandra, ordna aktiviteter eller helt enkelt bara hålla koll på vad som sker. Kontakta områdesansvarig om du vill veta mer om husguider i ditt område.

Energiambassadör

Är du intresserad av klimatfrågor, vill få miljövänligare vardagsvanor och kanske inspirera andra till samma sak? Energiambassadörerna är ett nätverk av människor som vill bidra till en mer hållbar värld. Du behöver inga förkunskaper för att gå med, det räcker att du vill lära dig något nytt! 

Prata med områdesansvarig eller läs mer på:
hyresbostader.se/energikoll  
facebook.com/hyresbostader.ekoll

Kvarterslokaler – Lokalansvarig

Visste du att vi har kvarterslokaler som du som hyresgäst får använda utan kostnad? Vi har också flera engagerade hyresgäster som ansvarar för dessa lokaler. Våra lokalansvariga fungerar som kontaktpersoner för kvarterslokalerna i sina områden och sköter bland annat uthyrning och besiktning. De är också ofta en central länk när boende i området vill anordna olika aktiviteter. Om du är intresserad av att engagera dig kring lokaler, hör av dig till områdesansvarig. Se våra lokaler >>

Ladda ner folder om Boendeinflytande >>

Ansök om Aktivitetspeng >>

Aktivitetspeng

Har du tips och idéer på något du skulle vilja ordna i ditt område? Då har du möjlighet att söka en s.k. aktivitetspeng.

Lär mer här >>