Boinflytande

Vi vill att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt boende och din närmiljö, och vi tar gärna del av dina kunskaper om och erfarenheter av våra bostadsområden. Genom att skapa en bra dialog kan du och vi tillsammans göra livet enklare och Norrköping bättre. Nedan ser du några exempel på vad och var du kan vara med och påverka. Mer information hittar  du i foldern som du kan ladda ner via länken till höger.

Områdespeng och Boendeveckor

Vi avsätter årligen 300 kronor per lägenhet för områdesutveckling som du som hyresgäst får vara med och bestämma över. Det kan vara upprustning av lekplatser, nya bänkar och grillplatser, klippning av buskar eller byte av utebelysning. Varje höst bjuder vi in till Boendeveckor i alla bostadsområden för att få in förslag på åtgärder, och då vill vi gärna träffa så många som möjligt av er.

Kvarterslokaler

Visste du att vi har kvarterslokaler som du som hyresgäst får använda utan kostnad? Vi har också flera engagerade hyresgäster som ansvarar för dessa lokaler. Våra lokalansvariga fungerar som kontaktpersoner för kvarterslokalerna i sina områden och sköter bland annat uthyrning och besiktning. De är också ofta en central länk när boende i området vill anordna olika aktiviteter. Om du är intresserad av att engagera dig kring lokaler, hör av dig till områdesansvarig. 

Se våra lokaler >>

Aktivitetspeng

Har du tips och idéer på något du skulle vilja ordna i ditt område? Då har du möjlighet att söka en s.k. aktivitetspeng.

Läs mer här >>

Ansök om Aktivitetspeng >>