Festlokal - Albrektssalen

Letar du efter en större festlokal så finns Albrektssalen, som är en stor samlingslokal för 120 personer. Här finns handikapphiss och kök och lokalen lämpar sig för större träffar och möten. Hyra: 4 500 kr/kväll.

Bokning
Kontakta Eva Appelqvist på Botorget telefon: 011-211675