Hyra ut i andrahand

Andrahandsuthyrning innebär att du hyr ut din lägenhet till en annan student under en begränsad tidsperiod. Tiden som du hyr ut i andrahand räknas med i din totala boendetid. Om du vill hyra ut lägenheten i andrahand skall du alltid ha hyresvärdens tillstånd. Åsidosätter du som hyresgäst detta och efter tillsägelse inte vidtar rättelse, anses hyresrätten till lägenheten förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp avtalet i förtid.

Godtagbara skäl

Godtagbara skäl för att få hyra ut i andrahand är studier/arbete på annan ort , provboende för sambos och längre utlandsvistelse. Intyg ska lämnas som stärker anledning till andrahandsuthyrning. Andrahandshyresgäst ska lämna studieintyg.

Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet en kort tid genom tjänster som exempelvis Airbnb och Blocket. 

Avtal ska upprättas

I de fall vi godkänner en andrahandsuthyrning så är maxtiden 1 år. För att hyra ut i andrahand så ska en överenskommelse om uthyrning i andrahand ges till Studentbo. Andrahandshyresgästen ska vara antagen till Linköpings universitet eller godkänd YH-utbildning. Andrahandshyresgästen får ej ha skulder till Studentbo eller Hyresbostäder. Avtal mellan första- och andrahandshyresgästen skall upprättas i form av ett hyreskontrakt för andrahandsuthyrning och ett avtal om avstående från besittningskydd. Studentbo ska signera och få kopia på avtalen.

Om andrahandshyresgästen godkänts av hyresvärden skall ett kontrakt skrivas mellan dig och andrahandshyresgästen. Det är fortfarande förstahandshyresgästen som har hela ansvaret för lägenheten under tiden den är uthyrd i andrahand. Mellan hyresvärd och dig som vill hyra ut skrivs ett avtal om rätt att få hyra ut i andra hand.

Viktigt att veta

  • Vid andrahandsuthyrning är det förstahandshyresgästen som har det fulla ansvaret för lägenheten och för att hyran betalas in i tid. 
  • Besiktning av lägenheten utförs ej av Studentbo i samband med att andrahandshyresgästen flyttar in/ut.
  • Förstahandshyresgästen ansvarar för eventuella störningar. 
  • Vid eventuell uppsägning av förstahandshyresavtalet behandlas uppsägningen som en vanlig uppsägning, andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten.