Miljö- och energi

Din energi är viktig

Varför då, och varför just min energi undrar du kanske? Jo, för hur vi använder energin till vardags är en av de allra viktigaste frågorna - för miljön, för klimatet och hela vår framtid här på jorden.

Tillsammans hjälps vi åt

Men jag kan väl inte rädda världen, tänker du kanske sen? Jo, det är precis det du kan. Inte själv, men tillsammans med alla andra - i ditt hus, i ditt bostadsområde, i Norrköping, i Sverige, i Europa, i världen. Och det är just det som är det viktiga - att vi alla hjälps åt.

             

Hållbarhetsrapport 2019