Miljö- och energi

Din energi är viktig

Varför då, och varför just min energi undrar du kanske? Jo, för hur vi använder energin till vardags är en av de allra viktigaste frågorna - för miljön, för klimatet och hela vår framtid här på jorden.

Tillsammans hjälps vi åt

Men jag kan väl inte rädda världen, tänker du kanske sen? Jo, det är precis det du kan. Inte själv, men tillsammans med alla andra - i ditt hus, i ditt bostadsområde, i Norrköping, i Sverige, i Europa, i världen. Och det är just det som är det viktiga - att vi alla hjälps åt.

Dags att nominera årets hållbarhetstipendiat

Vi vill uppmuntra personer som på ett eller annat sätt bidrar till en mer hållbar utveckling av, inte bara företaget, utan staden i stort.

Detta görs bland annat genom ett Hållbarhetsstipendium som delas ut en gång per år. 
Stipendiet avser en prissumma på 10 000 kronor, med syfte att stimulera en personlig utveckling och ett fortsatt arbete med det goda hållbarhetsarbetet.

Nominera här >>