Sponsringssamarbete

En skylt på arenan är bra. Att synas i en evenemangsannons är trevligt. Att förknippas med laganda, framgång och starka prestationer skapar värde. Att skapa engagemang och verka för ungdomsidrott eller föreningsliv i våra stadsdelar kan vara skillnaden mellan otryggt och tryggt. Mycket av detta får vi också i våra många goda samarbeten med föreningslivet. Men vi kan göra ännu mer!

Hyresbostäders viktigaste uppgift är att bygga och tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla. Förutom det har vi ett utökat socialt ansvar och ett stort engagemang för att aktivt stärka och utveckla de stadsdelar där våra hyresgäster bor. 

Ansök om Sponsringssamarbete

Här hittar du vårt formulär >> 


Vi behandlar ansökningarna löpande.

Vi ser det som vårt ansvar att hjälpa till på alla sätt vi kan för att bidra till att ta vårt samhällsansvar (CSR = Corporate Social Responsibility).

Vi verkar inom de fem CSR-områdena:

  • socialt ansvarstagande
  • miljöansvar
  • ekonomisk hållbarhet
  • samspel med intressenter
  • god arbetsmiljö

För att ytterligare stärka vårt arbete med ovanstående har vi därför genomfört ett viktigt och omfattande arbete där vi uppdaterat vår sponsringspolicy.

Hyresbostäders framtida sponsringsarbete

Vi vill bidra till att människor i allmänhet och våra hyresgäster i synnerhet ska få tillgång till meningsfulla aktiviteter och sysselsättning. På sikt leder detta till en trygg och positiv boendemiljö i alla våra områden och det bidrar också till ett Norrköping där flera vill leva, bo och verka. Vi vill även att vår sponsring och våra samarbeten ska genomsyras av ett folkhälsoperspektiv.

I framtiden vill vi därför koppla arbetet med sponsring och partnerskap till två inriktningar. Den ena är Ungdomsmiljonen och tar sikte på ungdomsverksamhet i våra områden, här samarbetar vi med Idrottens Hus och RF-Sisu. Den andra handlar om vårt sociala ansvar och här kommer vi att samarbeta med Portalen.

Ungdomsmiljonen

Med Ungdomsmiljonen vill vi skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar genom t ex aktiviteter i våra bostadsområden. Vi vill verka för ett Norrköping med minskat utanförskap, en ökad jämlikhet och integration samt bättre förutsättningar för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Vi ser i framtiden ett partnerskap med i huvudsak RF-Sisu som vi på ett framgångsrikt sätt samarbetat med under ett antal år. RF-Sisu har ett omfattande nätverk med det lokala föreningslivet och föreningarna finns dessutom representerade i de flesta av våra områden.

Portalen

Portalen är ett projekt som drivs i samverkan mellan fem olika parter: Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Svenska Kyrkan i Norrköping, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Marieborgs Folkhögskola. Det primära syftet med verksamheten är att få ut fler människor i egen försörjning och bidra till en mer effektiv integration. Portalen har funnits i Hageby sedan 2011 och har sedan dess haft över 1000 personer som deltagit i verksamheten. Portalens verksamhet är också tänkt att i framtiden expandera till ytterligare stadsdelar.

Framtida samarbetspartners ska kunna bidra med resurser och aktiviteter som leder till att Portalens mål ”att få fler personer i sysselsättning” uppnås. Deras bidrag kan se ut på olika sätt beroende på avtalets utformning. Portalens huvudsakliga behov är mentorer, tillgång till företagsnätverk och föreläsningar i t ex form av livsberättelser. Vi på Hyresbostäder och våra partners kommer ömsesidigt att kunna stärka våra varumärken genom att visa upp ett ökat socialt ansvar som på sikt bidrar till att fler personer kommer ut i sysselsättning och leder till att integrationen i samhället ökar.

Uppropet #starkaretillsammans

#starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen med syftet att tjäna som ett upprop för att få fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor att engagera sig i arbetet med att få ut fler människor i egen försörjning. #starkaretillsammans tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Har du frågor så är du välkommen att kontakta:

Jenny Perérs, Kommunikationschef
Telefon: 011-21 15 23
jenny.perers@hyresbostader.se