Kommersiella lokaler

Vi har inte bara bostäder utan även ca. 70.000 kvadratmeter lokalyta indelade i kommersiella och övriga lokaler.

Exempel på kommersiella lokaler är affärs-, kontors- och verksamhetslokaler. Gemensamt för den här typen är att marknadshyra gäller, alltså det pris som lokalen har på den öppna marknaden och som lokalhyresgästen är beredd att betala.

Affärslokaler finns i de flesta bostadsområden som komplement och service för hyresgästerna. Närhet till livsmedel, klädaffär, kiosk och bank är exempel på lokalinnehåll som upplevs viktigt för bostadshyresgäster och för lokalhyresgästen är det förstås en fördel med närhet till kunderna.

Exempel på verksamhetslokaler är: förskola, skola, dagcentraler, hemtjänstens gruppcentraler eller äldreboenden.

Överlåtelse

Om du vill överlåta en verksamhet får du också överlåta hyresrätten till den lokal som verksamheten bedrivs i, efter att överlåtelsen har godkänts av oss. Tillstånd kan förenas med villkor.

Mer information samt blankett för ansökan samt affärsplan/intresseanmälan för lokal finns här >>

Har du frågor kontakta:
Zara Johansson, 011-21 15 28