Portalen

Portalen är ett projekt som drivs i samverkan mellan fem olika parter: Hyresbostäder, Norrköpings kommun, Svenska Kyrkan i Norrköping, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Marieborgs Folkhögskola. Det primära syftet med verksamheten är att få ut fler människor i egen försörjning och bidra till en mer effektiv integration. Portalen har funnits i Hageby sedan 2011 och har sedan dess haft över 1000 personer som deltagit i verksamheten. 

Portalens verksamhet är också tänkt att i framtiden expandera till ytterligare stadsdelar.

Har du frågor så kontakta:
Jenny Perérs, Kommunikationschef
Telefon: 011-21 15 23

Framtida samarbetspartners ska kunna bidra med resurser och aktiviteter som leder till att Portalens mål ”att få fler personer i sysselsättning” uppnås. Deras bidrag kan se ut på olika sätt beroende på avtalets utformning. Portalens huvudsakliga behov är mentorer, tillgång till företagsnätverk och föreläsningar i t ex form av livsberättelser. Vi på Hyresbostäder och våra partners kommer ömsesidigt att kunna stärka våra varumärken genom att visa upp ett ökat socialt ansvar som på sikt bidrar till att fler personer kommer ut i sysselsättning och leder till att integrationen i samhället ökar.

Uppropet #starkaretillsammans 

#starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen med syftet att tjäna som ett upprop för att få fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor att engagera sig i arbetet med att få ut fler människor i egen försörjning. #starkaretillsammans tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något!