Vad säger Stefan Källman,
Chef Projekt- och Inköp

”Den allra bästa energin är den vi inte använder"

Stefan Källman är chef för Projekt- och Inköp på Hyresbostäder. På bordet framför honom står en glasburk med lock. Den ser ut som en gammaldags karamellburk, men innehållet är något helt annat.
- I botten på den här burken finns det lecakulor, jord och lite vatten. I jorden växer en ampellilja, som tar upp koldioxid och producerar syre. Tittar du noga ser du också att det finns några små invånare i burken, vanliga gråsuggor som är en form av kräftdjur. Locket är ordentligt åtskruvat och det har det varit under lång tid. Det här är ett litet slutet ekosystem där djur och växter samverkar så att det blir balans. Det enda som tillförs systemet utifrån är ljus, förklarar Stefan Källman.

- Tänk dig nu att man vill ta död på det som lever i burken, hur gör man det? Det är klart man kan öppna burken så att vattnet försvinner, eller hälla i gift. Men det räcker också med små förändringar, som att ställa burken mörkt eller för varmt för att balansen ska rubbas så att djur eller växter dör.

Jorden är som en sluten burk

Precis så här är det med hela jorden, säger Stefan Källman och håller upp glasburken. Vi lever också i en stor sluten burk, där det enda som kommer in utifrån är solenergin. Under nästan fyra miljarder år har det funnits liv på jorden och det har alltid varit balans i det globala ekosystemet. På bara några decennier har vi börjat rubba balansen och det mesta beror på vår livsstil och samhällets växande behov av energi.

- När vi använder fossila bränslen i samhället påverkar vi balansen på jorden genom att vi bland annat släpper ut mer koldioxid i atmosfären. En ökad koncentration av koldioxid bidrar till en växthuseffekt i vår stora ”burk”. Solen skickar hela tiden lika mycket energi till jorden, men växthuseffekten hindrar en större del av värmestrålarna från att studsa bort från jorden. Då blir resultatet att temperaturen ökar. Och på lång sikt får det samma effekt som om jag sakta värmer upp min glasburk, förklarar Stefan Källman.

- I vårt dagliga liv gör vi saker varje dag som påverkar balansen i vårt ekosystem, om än i liten skala. Om jag exempelvis tänder min gasolgrill hemma, vilket händer, bidrar jag till att rubba balansen, eftersom gasol är ett fossilt bränsle som bildar koldioxid vid förbränning. Om jag istället startar en elgrill kommer den sannolikt att drivas med importerad el från Europa som produceras med kol, vilket också är ett fossilt bränsle.

Energi från solen

Den enda energi vi kan använda utan att störa balansen i jordens ekosystem är den som kommer från solen. Den kan vi använda direkt som solkraft eller omvandlad som vindkraft och vattenkraft. Vi kan också elda med biobränslen, t.ex. energiskog som byggs upp av ämnen som ingår i naturliga kretslopp och med energi från solen.

Alla dessa energiformer är förnybara, eftersom de ingår i ett ständigt kretslopp och inte är beroende av resurser som kommer att ta slut, sett i vårt tidsperspektiv. Men fossila bränslen består väl också av biologiskt material? Det är sant, men de har lagrats under flera hundra miljoner år och ingår därför inte i något kretslopp i nutid på samma sätt. När vi använder fossila bränslen använder vi en resurs som kommer att ta slut och som tillför allt mer koldioxid i atmosfären.

Gå över till förnybara energikällor

– För att minska belastningen på miljön och bidra till en hållbar utveckling måste vi gå över till förnybara energikällor och sluta använda fossila bränslen. Men eftersom efterfrågan kommer att vara större än tillgången måste vi också minska energianvändningen - överallt och i alla sammanhang där det är möjligt. Vi på Hyresbostäder vill vara en del av lösningen, inte en del av problemet. Det är därför Energikoll är en så oerhört viktig satsning. Allt vi gör för att använda energin smartare är värdefullt och den allra värdefullaste energin är den vi inte använder alls, säger Stefan Källman.