Riktlinjer för uthyrning

För att kunna få en lägenhet hos oss behöver du uppfylla ett antal grundkrav:

 • Du får inte ha någon oreglerad skuld till oss eller annan hyresvärd. 
 • Du ska kunna betala hyran med hushållets inkomst. Med inkomst menas lön i minst 6 månader framöver, kapitalinkomst, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Norrköpings kommun styrkt försörjningsstöd, bostadsbidrag, introduktionsersättning eller etableringsstöd. Vår bedömning gällande om inkomsten räcker till grundar sig på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden 2018.
 • Flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran kan vägas in i vår bedömning. Individuell prövning sker om du har andra skulder än hyresskulder.
 • En hyresgäst som tidigare förlorat sin hyresrätt och blivit uppsagd av oss erbjuds lägenhet tidigast efter:
  - 1 år om uppsägning gjorts på grund av olovlig andrahandsuthyrning eller hyresskuld
  - 3 år om uppsägning och förlorad hyresrätt skett på grund av störningar i boendet
 • Vi kan när som helst under uthyrningsprocessen ta kreditupplysning på den som söker (sker oftast i samband med erbjudande om visning). 
 • Borgen kan i undantagsfall användas.

Uthyrningen hos oss sker på tre sätt:

 • Genom kösystem – dvs. du samlar 1 köpoäng per dag från den dag du registrerar dig som bostadssökande på vår hemsida . Som princip gäller att den med högs köpoäng får första-tjing och möjlighet att acceptera ett erbjudande om sökt lägenhet.
 • Via BoLotto – avser ett mindre antal lägenheter som av olika skäl snabbt blir tillgängliga och ofta har kort datum till inflyttning. Dessa lägenheter publiceras på vår hemsida under minst 24 timmar och systemet sköter sedan automatiskt en slumpvis dragning bland dem som sökt lägenheten.
 • Vid nyproduktion fördelas lägenheterna till 75% av lottning och 25% genom vanliga kösystemet.

Har du frågor?

Kontakta Botorget på 011-211600