Detta händer vid vräkning

Så här undviker du att bli vräkt

Det är viktigt att du själv agerar i ett tidigt skede om dina utgifter blir större än inkomsterna. Ta kontakt med oss och/eller socialförvaltningen innan det är för sent. Det är möjligt att vi tillsammans kan hitta en lösning. Tänk på att om du en gång har blivit vräkt så kan det vara svårt att hyra en ny lägenhet.

Vad händer om jag bestrider föreläggandet?

Då avgör hyresvärden (Hyresbostäder) om ärendet ska överlämnas till en domstol och avgöras där.

 

Betalat hyran för sent

Om du ofta betalar din hyra för sent och det blir mer normalt än att betala den i rätt tid, kan ditt hyresavtal sägas upp. Du har då "åsidosatt dina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte kan förlängas", som det står i lagtexten. Det betyder att du gång på gång medvetet inte betalar hyran i tid trots information från oss om vad som gäller. 

Obetald hyra och återvinningsfristen passerar

Nu kan ett beslut (utslag) utfärdas om att du ska avhysas, återvinningsfristen är tre veckor. Kronofogden kommer att meddela när avhysningen (vräkningen) kommer att ske. 

Vad händer på avhysningsdagen?

Kronofogden kontaktar dig om tidpunkt för vräkning. Om du inte har flyttat frivilligt innan vräkningsdagen kommer Kronofogden till din bostad och byter lås. Om du då inte har flyttat dina saker från lägenheten töms den sedan av Kronofogden som magasinerar dina saker i tre månader. Om du inte hämtar dina saker inom tre månader säljs eller slängs det.