Släng dina sopor rätt

Här har vi samlat information och några bilder som förklarar hur du ska sopsortera på rätt sätt. Vill du hellre läsa det eller skriva ut det i pdf så klicka här >>

Det är viktigt att du tar reda på var du ska lämna olika sorters sopor. Det kan skilja sig åt mellan hus och mellan bostadsområden. Fråga oss om du är osäker på vad som gäller där du bor.

Farligt avfall

Det farliga avfallet är det allra viktigaste att du sorterar ut eftersom det annars förgiftar marken och vattnet. Om det inte finns behållare för till exempel elektronik eller lampor i ditt närmaste miljörum, ska du lämna detta avfall på kommunens återvinningscentral.

Du kan också fråga i butiken där du köpt varan om de tar emot avfallet. Apoteket tar till exempel emot gamla mediciner och ibland finns det behållare för småelektronik och lampor i mataffären.


Förpackningar 

Nästan allt vi köper är förpackat på olika sätt och det leder till en stor mängd avfall. Alla förpackningar kan återvinnas och därför ska du inte slänga dem i ditt övriga hushållsavfall utan sortera ut dem. Det gäller till exempel mjölkförpackningar, plastlock och kartonger. 

Om du inte kan lämna förpackningar där du lämnar annat avfall i ditt bostadsområde ska du leta upp närmaste återvinningsstation för förpackningar. Oftast finns en sådan på gångavstånd från din bostad.

Se till att det inte finns matrester kvar i burkar och förpackningar, skölj gärna ur dem. Ta bort kapsyler och lock. Dessa kan oftast lämnas i behållaren för metall eller plast. Vik eller tryck ihop alla kartonger så tar de inte så stor plats.


Matavfall 

I många bostadsområden sorteras matavfall separat, men inte i alla. Matavfall rötas till biogas eller komposteras och blir till jord. För att detta ska lyckas krävs en noggrann sortering.

Till exempel: Matrester från middagstallriken, äppelskruttar, bananskal och räkskal. Även servetter, hushållspapper, kaffesump och tepåsar räknas som matavfall.
Lämna: I särskild påse som sedan lämnas i behållaren för matavfall.
Men inte: Cigarettfimpar eller snus, detta sorterar du som brännbart hushållsavfall.


Textil

Till exempel: Kläder, skor och gardiner.
Lämna: Kläder som är hela och rena kan du lämna till en klädinsamling. Trasiga kläder och skor får du slänga bland ditt vanliga brännbara hushållsavfall om det inte är för skrymmande då lämnas de istället i grovsoporna eller på kommunens återvinningscentral.


Grovsopor

TACK för att du inte lämnar grovsopor i källargångar eller utanför soptunnan, det kan orsaka brand, dra till sig skadedjur och göra det svårt att komma fram. Dessutom, om du lämnar kvar sopor på ett olämpligt ställe är risken stor att fler tar efter och gör likadant vilket leder till en skräpig och otrevlig boendemiljö.

Till exempel: Trasiga möbler, stekpannor, stora kartonger och andra större sopor som inte får plats i en vanlig soppåse.
Lämna:
I grovsoprummet, om det inte finns något sådant i ditt bostadsområde ska du lämna dina grovsopor på kommunens återvinningscentral. 


Brännbart hushållsavfall

Det enda du ska slänga i din vanliga soppåse är det du inte kan sortera på annat sätt och som är brännbart.

Till exempel: Blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, diskborstar, kuvert, snus och fimpar. Det som inte kan sorteras ut som något annat hamnar här i din vanliga soppåse och kommer att brännas.
Lämna: I din vanliga soppåse som du slänger i behållaren för brännbart hushållsavfall.

Tack för att du återvinner och sorterar rätt. Tillsammans kan vi spara energi och hindra att natur och miljö förstörs!