Direktbyte av bostad

Med direktbyte menas att två eller flera personer kan använda sina nuvarande hyreslägenheter för att byta med varandra. Rätten till sådant direktbyte av hyreslägenhet har sitt stöd i hyreslagen men kan vara förenat med villkor. Prata med Botorget så får du mer information.

Nedan finns mer information och blankett för ansökan om direktbyte av hyreslägenhet. Om det ena hushållet bor hos en annan hyresvärd så ska en ansökan lämnas in till oss och en ansökan lämnas till den andra hyresvärden.

Handläggningstid är cirka 6 veckor från att en komplett ansökan inkommer.

Observera att ett genomfört direktbyte medför att eventuella köpoäng raderas.