Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Kön
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren kundtjanst@hyresbostader.se.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Dataskyddspolicy
Läs gärna mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i olika situationer i vår "Dataskyddspolicy". Du hittar den på vår hemsida.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som har med dig och din person att göra: det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress och annat.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter om dig då du söker bostad eller registrerar dina kontaktuppgifter för att få informationsutskick från oss. Vi gör det för att kunna erbjuda dig det boende du önskar och bedöma din lämplighet som kund. En viktig regel enligt de nya dataskyddsreglerna är att man inte får spara personuppgifter längre än de behövs för det angivna syftet. När uppgifterna inte längre är relevanta raderar vi dem, det är oftast då du själv meddelar att du inte vill finnas kvar som registrerad eller då du automatiskt raderas efter 12 månader om du inte uppdaterat din intresseanmälan.

Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter?
I vissa fall kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till företag som behandlar dem på vårt uppdrag. Vi lämnar också ut personuppgifter om vi måste enligt lagen eller beslut från myndighet.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi har och att rätta de uppgifter som är fel. I vissa fall har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller begära att vår hantering begränsas, till exempel om du tycker att vi har fel uppgifter om dig. Du kan också begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat företag och du har rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du vill utnyttja någon rättighet lämnar du in en skriftlig begäran som du själv skrivit under. Det är för att vi ska kunna skydda din personliga integritet och se till att det är du och ingen annan som utnyttjar dina rättigheter.

Om du upplever att vi brister i vår hantering av dina personuppgifter vänder du dig till oss. Hyresbostäder i Norrköping