Upphandlingar

Frågor besvaras av angiven kontaktperson i respektive upphandling.

 

Pågående upphandlingar

Klicka här för att se pågående upphandlingar >>

 

 

 

 

 

 

 

LOU - Lagen om offentlig upphandling

Vi är ett kommunalägt bolag, vilket gör att vi omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).