Lediga bilplatser

  • BoLotto
Mer information
  • BoLotto
    Turordningen sorteras slumpvis och är oberoende av anmälningstidpunkt för objektet.
AdressOmrådeGrundhyra
Generalsgatan 70 (plats 087)Centrala staden444
Generalsgatan 70 (plats 096)Centrala staden444
Generalsgatan 70 (plats 104)Centrala staden444
Generalsgatan 70 (plats 106)Centrala staden444
Generalsgatan 70 (plats 109)Centrala staden444
Generalsgatan 70 (plats 111)Centrala staden444
Generalsgatan 70 (plats 115)Centrala staden444
Generalsgatan 29 (plats 043)Centrala staden516
Generalsgatan 29 (plats 048)Centrala staden516
Generalsgatan 29 (plats 074)Centrala staden516