Information till dig som är lokalhyresgäst

Du hyr din lokal av Hyresbostäder - vi är Norrköpings största bostadsbolag och del av allmännyttan. På den här sidan har vi samlat frågor och svar som förhoppningsvis är till nytta för dig under din tid som lokalhyresgäst. Hittar du inte vad du söker så är du självklart varmt välkommen att höra av dig till oss! 

Vi som jobbar med lokaler hos Hyresbostäder är: 
Zara Johansson 011-211528 
Thomas Gustafsson 011-211683
lokaler@hyresbostader.se 

Vart vänder jag mig om jag får problem med lokalen? 

Behöver du felanmäla något i din lokal som enligt ditt hyresavtal inte är ditt eget ansvar så vänder du dig till Botorget som du når via 011-211600. Detta nummer ringer du även utanför kontorstid och då kopplas du till vår jour som kan hjälpa dig om ärendet är akut. 

Får jag överlåta min lokal? 

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den. Dessutom måste lokalen överlåtas till någon som även tar över din verksamhet. Överlåtelsen måste alltid godkännas av oss på Hyresbostäder. Hör av dig till vår lokalansvarig Zara Johansson om du har kompletterande frågor! 

Kan jag ändra verksamhet i min lokal? 

Ta alltid kontakt med oss på Hyresbostäder om du vill ändra verksamheten i din lokal. I vissa fall krävs godkännande från en myndighet. 

Får jag sätta upp en skylt på fasaden till min lokal? 

Innan du sätter upp en skylt eller liknande krävs ett godkännade från Hyresbostäder. Efter vårt godkännande måste du ansöka om bygglov (skyltlov) hos Norrköpings kommun. En kopia av godkännandet ska skickas till oss på Hyresbostäder innan du får sätta upp din skylt. 

Jag har haft skadegörelse på fönster och entredörr? 

Det är du som hyresgäst som ansvarar för skada på t ex fönsterrutor och entrédörr. Det är mycket viktigt att du har en försäkring som täcker denna typ av skador och att din försäkring är anpassad för just din verksamhet. 

Min lokal börjar bli sliten. Vem ansvarar för detta? 

I de flesta fall är det du som hyresgäst som ansvarar för lokalens inre underhåll som golv, väggar och tak. Se ditt hyreskontrakt och gränsdragningslistan. Övriga installationer och sådant som du själv installerat ansvarar du som hyresgäst för. Tag kontakt med oss om du är osäker! 

Behöver avtalet skrivas om om jag byter från enskild firma till aktiebolag? 

Har du enskild firma är det du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten övergår till aktiebolag måste du kontakta oss på Hyresbostäder. 

Vad innebär det att lokalen är momsad? 

För att kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad. Är den inte momsad blir hela momsen en kostnad. Därför är det viktigt för fastighetsägare att momsregistrera så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms. Det finns också lokaler som inte är momsade och hyresgäster som inte har någon momspliktig verksamhet.