Inre hamnen

Det som idag är en del av Norrköpings inre hamn kommer imorgon vara en självklar del av Norrköpings innerstad. Vattennära läge och med både innerstaden och resecentrum som närmaste grannar blir detta en mycket attraktiv plats för bostäder, handel och arbetsplatser. Intresset för att vara med och utveckla Inre hamnen i Norrköping har varit rekordstort, 25 lokala och nationella byggherrar har lämnat in anbud, och vi är mycket glada att vara en av de nio som valdes ut. 

Sveriges härligaste stadsmiljö

Inre hamnen kommer att byggas etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Byggstart för gator, kajer och andra offentliga platser för den första etappen beräknas kunna ske under den senare delen av 2018. Just nu renas marken inom den första etappen för att förbereda inför byggstarten. De första husen och de cirka 1 000 bostäderna i etapp 1 kan börja byggas från och med 2020. 
 

4 tomter i den första etappen

Vi kommer att bygga ca 130 hyresrätter på fyra olika tomter inom ramen för etapp 1, se skiss ovan. Nu påbörjas arbetet tillsammans med våra arkitekter som bland annat är Sandell & Sandberg Arkitekter AB och Belatchew Arkitekter kring husen utseénde och gestaltning.

Hela Inre hamnen planeras vara fullt utbyggt till år 2028, när nya Ostlänken tas i bruk och kommer då att bestå cirka 3 000 nya bostäder. Fram till år 2028 kommer området därmed att vara en mycket viktig del av den totala stadsutvecklingen i Norrköping och i regionen.

Anmäl dig till vår intressegrupp

Anmäler du dig i vår intressegrupp kommer du att få Nyhetsbrev skickat till din e-post med den senaste informationen om projektet och våra andra projekt.
 

Mer information

Mer information om Inre hamnen finns att läsa på projektets webbplats
 
  • Inre hamnen

Kontakta oss
Carolina Nilsson 011-21 15 39

E-post
nyproduktion@hyresbostader.se

Besök oss gärna
Bostudion c/o Hyresbostäder
Prästgatan 12 C (bredvid Espresso House)