Inre hamnen


Det som idag är en del av Norrköpings inre hamn kommer imorgon vara en självklar del av Norrköpings innerstad. Vattennära läge och med både innerstaden och resecentrum som närmaste grannar blir detta en mycket attraktiv plats för bostäder, handel och arbetsplatser. 

Sveriges härligaste stadsmiljö - vad händer nu? 

Inre hamnen kommer att byggas etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu pågår mark- och vägarbete, kanaler skapas, sanering samt att kajen ska göras iordning inför framtiden. De första husen och de cirka 1 000 bostäderna i etapp 1 kan börja byggas första kvartalet 2022. Preliminärt sker första inflyttningen under 2023. 

Hyresbostäder kommer att bygga ca 275 hyresrätter på fyra olika tomter inom ramen för
etapp 1, mer info om fördelningen kommer publiceras här under 2021. 


Kvarteret Munken 

Det första av våra projekt som en besökare i Inre Hamnen kommer att stöta på ligger i anslutning till vackra Andreas Kvarn. Tomten går under beteckningen kvarteret Munken. Denna tomt förvärvade vi på egen hand efter att övriga byggrätter fördelades och vi jobbar just nu för fullt med att fylla "Munken" med innehåll. Vi tittar på olika koncept tillsammans med vår samarbetspartner White Arkitekter och planen är att skapa en mix av upplåtelseformer och konceptboenden med fokus på målgruppen 65+.
 
Under våren 2022 kommer vi att komma ut med skissbilder och mer information om de olika delarna som kvarteret kommer att innehålla. 
 

Hörnhus med kanalläge

I ett skyddat men ändå centralt läge intill både kanalen och varvsparken ligger en byggnad ritad av Belatchew arkitekter. Det är en massiv husvolym med fasad i vackert ljusgrått tegel. Den vackra tegelfasaden bryts av både av fönstersättningar och andra öppningar ut mot vattnet – bland annat en gemensam trappa som leder rakt ner till kanalen.

I det här huset vill vi framför allt lyfta fram de flexibla, smarta lägenheterna som ska kunna locka allt från unga vuxna till seniorer och olika typer av familjekonstellationer. I markplan finns flera gemensamma ytor, och nya idéer – som leveransboxar, kajaker, återbruksmöjligheter mm - men kanske är taket allra mest spännande. Här kommer alla boende ha tillgång till hela taket med takterasser, odlingar, växthus, ett pentry, bland annat. Om allt går som det så blir detta vårt första färdigställda hus i området. Mer information om tidplan mm kommer att publiceras här på hemsidan under våren 2022. 

Fyrhuset

En bit längre ut i hamnen, precis intill kajen, ligger det som vi kallar ”Fyrhuset”. En byggnad som ger karaktär åt hela stadsdelen med sin ovala form och sitt glaserade fasadtegel, skimrande i blått och svart. Delar av entreplanet kommer också ha partier i svartbränt trä, vilket för tankarna till gamla tiders tjärade virke.

Lägenheterna i huset kallar vi ”småor" Det är yteffektiva lägenheter för de mindre hushållen – inte minst unga vuxna som sätter sitt första bo.

Vi planerar vi för kombilägenheter, där till exempel två kompisar kan ha egen ingång till privata delar av lägenheten, men ändå dela på gemensamma ytor. I entréplanet kommer det också finnas platser att umgås och bara hänga lite, i en lobby, en ordentligt stor matplats med tillgång till kök, med mera. Hela huset reflekterar en hel del av det som vi tror på när det gäller framtidens boende – till exempel kommer det finnas lånecyklar, takterass, träningsmöjligheter och andra kvaliteter som kan beskrivas som modern ”delningsekonomi”.

Huset med all-inclusive

Nytänkandet från Båthuset finns även med i projektet som vi kallar för L-huset. En del av första etappens yttersta del. Även det i sobert tegel, men också varma träpartier i de loftgångar som välkomnar hyresgästerna. I de två nedersta våningarna planeras för en förskola, som med hela sex meters takhöjd kommer få rejäl volym att använda för lek och spännande ytor. 

Hela Inre hamnen planeras vara fullt utbyggt till år 2028, när nya Ostlänken tas i bruk och kommer då att bestå cirka 3 000 nya bostäder. Fram till år 2028 kommer området därmed att vara en mycket viktig del av den totala stadsutvecklingen i Norrköping och i regionen.

Anmäler du dig i vår intressegrupp kommer du att få Nyhetsbrev skickat till din e-post med den senaste informationen om projektet och våra andra projekt.
 

Mer information

Mer information om Inre hamnen finns att läsa på projektets webbplats
 
  • Inre hamnen

Kontakta oss
Tomas Edstrand 011-21 15 39
Jenny Hultkrantz 011-21 16 92

E-post
nyproduktion@hyresbostader.se

Besök oss gärna
Bostudion c/o Hyresbostäder
Prästgatan 12 C (bredvid Espresso House)